دسته بندی محصولات

بستن فیلتر
فیلتر جستجوی محصول
GSM-001-JANBI
GSM SIM800C

معروف ترین ماژول برای ارتباط با شبکه تلفن همراه در اختیار شماست.

gsm-002(janbi)
GSM M66

قدرتمندترین ماژول برای اتصال به شبکه تلفن همراه (2G)

GPS002(KENA)
GPS NEO 6M

ماژول ردیاب حرفه‌ای و کم مصرف ماهواره‌ای

gps-005-01
GPS LC86L

ماژول مکان‌یابی ماهواره‌ای قدرتمند و پرامکانات

lora-001( janbi)
LoRa 95W

شناخته‌شده‌ترین ماژول برای ارتباط با شبکه‌های LoRaWAN

nbiot
NB-IOT BC6X

ماژولی کم مصرف جهت کاربردهای اينترنت اشيا

wifi-001( janbi )
WiFi ESP12

معروف‌ترین ماژول برای ارتباط با شبکه‌های WiFi در اختیار شماست.

PM-ZIG-001-S2
Zigbee /Matter

معروف‌ترین ماژول برای ارتباط با شبکه‌های WiFi در اختیار شماست.

ETH(KENAR)
ETH 5500

ماژول ارتباط با شبکه‌های کامپیوتری Ethernet

snstag-001 ( janbi )
Sensor TAG

ماژولی کوچک با سنسورهای متنوع

rs485-001(janebi )
RS485 M1

ماژولی برای ارتباط با شبکه صنعتی RS485

CAN(KENAR)
CAN 215x

ماژول ProMake CAN 215x Module برای ارتباط با شبکه داخلی خودرو

No more posts to show