دسته بندی محصولات

بستن فیلتر
فیلتر جستجوی محصول
ProMake GPS 18P Module
GPS 18P ProMake

ماژول مکان‌یابی ماهواره‌ای قدرتمند و پرامکانات

gps-005-01
GPS LC86L ProMake

ماژول مکان‌یابی ماهواره‌ای قدرتمند و پرامکانات

l86-01
GPS L86 ProMake

ماژول مکان‌یابی ماهواره‌ای قدرتمند و پرامکانات، بدون نیاز به آنتن خارجی، موقعیت یابی را ارائه می کند.

ماژول ProMake GPS L80 سه رخ
GPS L80 ProMake

ماژول مکان‌یابی ماهواره‌ای قدرتمند و پرامکانات