دسته بندی محصولات

بستن فیلتر
فیلتر جستجوی محصول
ProMake BLE Mikrobus 1453
BLE 1453 ProMake

معروف‌ترین ماژول برای ارتباط با شبکه‌های Bluetooth در اختیار شماست.

wifi-001( janbi )
WiFi ESP12 ProMake

معروف‌ترین ماژول برای ارتباط با شبکه‌های WiFi در اختیار شماست.

lora-001( janbi)
LoRa 95W ProMake

شناخته‌شده‌ترین ماژول برای ارتباط با شبکه‌های LoRaWAN

GSM01(KENAR)
GSM SIM800C ProMake

معروف ترین ماژول برای ارتباط با شبکه تلفن همراه در اختیار شماست.

gsm-002(janbi)
GSM M66 ProMake

قدرتمندترین ماژول برای اتصال به شبکه تلفن همراه (2G)

ProMake GPS 18P Module
GPS 18P ProMake

ماژول مکان‌یابی ماهواره‌ای قدرتمند و پرامکانات

gps-005-01
GPS LC86L ProMake

ماژول مکان‌یابی ماهواره‌ای قدرتمند و پرامکانات

l86-01
GPS L86 ProMake

ماژول مکان‌یابی ماهواره‌ای قدرتمند و پرامکانات، بدون نیاز به آنتن خارجی، موقعیت یابی را ارائه می کند.

ماژول ProMake GPS L80 سه رخ
GPS L80 ProMake

ماژول مکان‌یابی ماهواره‌ای قدرتمند و پرامکانات