دسته بندی محصولات

بستن فیلتر
فیلتر جستجوی محصول
snstag-001 ( janbi )
Sensor TAG

ماژولی کوچک با سنسورهای متنوع

GASMQ(KENAR)
GAS MQ

ماژول شناسایی وجود انواع گاز در محیط

lcl-001( janbi)
Load cell

ماژولی مناسب برای اندازه گیری دقیق وزن