دسته بندی محصولات

بستن فیلتر
فیلتر جستجوی محصول
ETH(KENAR)
ETH 5500

ماژول ارتباط با شبکه‌های کامپیوتری Ethernet

rs485-001(janebi )
RS485 M1

ماژولی برای ارتباط با شبکه صنعتی RS485

CAN(KENAR)
CAN 215x

ماژول ProMake CAN 215x Module برای ارتباط با شبکه داخلی خودرو